Op welke manier kan MBCT helpen?

Uit een aantal klinische onderzoeken(*) is naar voren gekomen dat MBCT de kans op een terugkerende depressie significant kan verkleinen. Het leert de deelnemer om zich bewust te worden van de werking van de geest. En daarmee keuzepunten te herkennen om te voorkomen dat deze terug valt in oude gedachte patronen. Een van de belangrijkste methoden om dit te leren, is de beoefening van mindfulness ademhalingstechnieken. Dit wordt aangevuld met QiGong bewegingsoefeningen.

Tijdens de training van 8 weken worden verschillende technieken behandeld en wordt de deelnemer geholpen te ontdekken welke het meeste behulpzaam zijn. Dit is voor iedereen verschillend. Het is de bedoeling dat de deelnemers die het programma volgen, thuis blijven oefenen, gedurende de training.
(*) o.a. Huijbers, M. J., Spijker, J., Donders, . . . Speckens, A. E. (2012). Preventing relapse in recurrent depression using mindfulness-based cognitive therapy, antidepressant medication or the combination: trial design and protocol of the MOMENT study. Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness

Wat kunt u als arts hiermee?

Als arts kunt u patiënten op deze training wijzen als u het gevoel heeft dat doorverwijzing naar 1e-lijns psycholoog nog niet noodzakelijk is. Ook patiënten waarbij het risico groot is op ziekteverzuim bij hun werkgever kunnen veel baat hebben bij deze training.

Voor wie is dit programma bedoeld?
 • Voor mensen die uit een depressie zijn gekomen. Zodat de kans op terugval verlaagd wordt;
 • Voor mensen met beginnende burn-out klachten;
 • Voor mensen die uit een burn-out komen en weer redelijk functioneren in het dagelijks leven;
 • Voor mensen die onrustig zijn en/of slaapproblemen hebben;
 • Voor mensen met stress gerelateerde klachten;
 • Voor mensen met pijnklachten;
 • Voor mensen met kanker;
 • Voor mantelzorgers.
Voor wie is dit programma NIET bedoeld?
 • Voor mensen die midden in een zware depressie zitten;
 • Voor mensen die suïcidaal zijn;
 • Voor mensen met psychische klachten;
 • Voor mensen die een zware burn-out hebben.
Vertrouwelijkheid en veiligheid

Om een sfeer van vertrouwen in de groep te creëren, zijn er enkele basisregels voor de mensen die het programma volgen opgesteld:

 • Iedere deelnemer krijgt een intake gesprek;
 • Zowel deelnemers als trainers zorgen ervoor dat de informatie die gedeeld wordt vertrouwelijk blijft;
 • Als de trainer zich ernstig zorgen maakt over de veiligheid of het welbevinden, of het gevoel heeft dat er een direct gevaar is voor de deelnemer zelf of zijn omgeving dan zal de trainer direct contact opnemen met de huisarts of andere professional. Echter alleen nadat de betreffende deelnemer hiervan op de hoogte is gebracht;
 • Indien de deelnemer dit toestaat kan terugkoppeling met de arts plaatsvinden. Privacy staat voorop.

Programma

Week 1. De automatische piloot;
Week 2. Omgaan met hindernissen;
Week 3. Bewustzijn van de ademhaling;
Week 4. Aanwezig blijven;
Week 5. Toestaan, laten zijn;
Week 6. Gedachten zijn geen feiten;
Week 7. Hoe kan ik het beste voor mezelf zorgen;
Week 8. Gebruiken wat geleerd is om met toekomstige stressvolle situaties om te gaan.