Het LEV concept

L – Leren

Trainingen met LEV wil mensen de mogelijkheden geven om door handelingen en ervaringen kennis van Mindfulness op te doen en deze praktisch te kunnen toepassen in het dagelijks leven. Door deze vorm van leren ontstaat volgens Trainingen met LEV een duurzaam resultaat dat bijdraagt aan een gezonde innerlijke balans tussen lichaam en geest, een gezonde balans tussen mensen onderling en een gezonde balans tussen de mens zijn directe omgeving.

E – Ervaren

Trainingen met LEV wil dat cursisten leren en werken vanuit ervaring. Het ervaren van jezelf, de omgeving, beweging en energie is noodzakelijk om het geleerde te verinnerlijken. Ervaren gebeurt op een rustige en veilige manier in het hier en nu.

V – Verbinden

Trainingen met LEV wil een verbindende factor zijn tussen mensen. Er wordt gestreefd naar het verbinden van de mens en zijn omgeving. Er wordt gestreefd naar het verbinden van de mens en zijn ervaringen.

Kwaliteit

Kwaliteit van de trainingen en diensten moeten voorop staan bij Trainingen met LEV. Een unieke ervaring ontstaat alleen maar als de kwaliteit van de producten hoog is.

Aandacht / Mindfulness

Trainingen met LEV wil zelf werken vanuit het principe van Mindfulness. Dit betekent dat gericht aandacht gegeven zal worden aan de wensen en noden van klanten en medewerkers.