Fotogebruik

De foto’s die gebruikt zijn op deze website vallen voor zover wij weten allemaal onder de Creative Commons Deed CC0. Voor de volledige tekst in het Nederlands zie hier. De foto’s zijn afkomstig van onszelf en van Pixabay.com.

Mocht je van mening zijn dat wij onterecht een foto gebruikt hebben, laat het ons weten via een mailtje aan info@trainingenmetlev.nl. Wij zullen dan in overleg de foto zo snel mogelijk verwijderen.

Samengevat betekent het gebruik van de Creative Commons Deed CC0 voor de maker van het beeldmateriaal:

Geen auteursrecht
Deze licentie is goedgekeurd voor Free Cultural Works.
  • De persoon die deze akte aan een werk heeft verbonden heeft het werk toegewezen aan het publiek domein door wereldwijd zijn of haar rechten op het werk onder het auteursrecht, inclusief alle bijbehorende en naburige rechten, af te staan, voor zover door de wet is toegestaan.

    Je mag het werk zonder toestemming kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden. Zie Overige Informatie beneden.

  • Overige informatie
    • CC0 beïnvloedt op geen enkele manier de octrooirechten of merkenrechten van derden, noch de rechten die andere personen kunnen hebben op het werk of op de manier waarop het werk wordt gebruikt, zoals portretrechten of privacyrechten.
    • Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, geeft de persoon die een werk in verband met deze akte geeft geen garanties over het werk, en wijst elke aansprakelijkheid af voor alle toepassingen van het werk, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
    • Bij het gebruiken van of verwijzing naar het werk, mag je geen goedkeuring van de auteur of rechthebbende impliceren.