Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht

Bedrijfsnaam

Achternaam (*)

Voornaam (*)

Adres (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Factuur: Adres

Factuur: Postcode

Factuur: Woonplaats

Telefoonnummer (*)

E-mailadres (*)

Aantal deelnemers dat u op wenst te geven (*)

Naam van de training (*)

Gewenste startdatum training (*)

Voorwaarden
Ik geef de deelnemers op voor de bovengenoemde training. Ik weet dat als de deelnemers bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kunnen of willen doen, deze op geen enkele wijze verplicht zijn deze oefeningen te doen. De begeleider(s) kan/kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor letsel als gevolg van deze oefeningen. Voorwaarden voor deelname en annulering:

1. Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. Na toelating tot de training sturen we een factuur. Deelname is definitief als het factuurbedrag incl. BTW is overgemaakt.
2. Na aanmelding via de website voor een training, cursus of een workshop, zal na (ook tijdige) afmelding 50 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.
3. Bij annulering tot 1 maanden voor aanvang van de training wordt 50% in rekening gebracht.
4. Bij annulering korter dan 1 maanden voor de aanvang van de training vindt er geen restitutie meer plaats.
5. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
6. Reiskosten in het buitenland: Praktijk TransparAns vergoedt geen gemaakte reiskosten van deelnemers bij tijdige annulering van een Trainingen met LEV-training of retraite. Deze regel is van kracht wanneer Praktijk TransparAns minimaal 1 maand van te voren een training of retraite schriftelijk of via e-mail annuleert.

De cursusgever heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training ingelicht. In onderling overleg zal er dan een nieuwe datum bepaald worden. Indien gewenst vindt restitutie van de betaling plaats. De cursusgever vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

Ik ga akkoord met de voorwaarden (*)

Mijn e-mail adres mag door Trainingen met LEV gebruikt worden om mij op de hoogte te houden van het actuele trainingsaanbod.
janee

Opmerkingen